O NASZEJ

szkole

Szkoła muzyczna jest szkołą która kształci w oparciu o relację nauczyciel – uczeń. System kształcenia opiera się na podstawie programowej oraz ramowych programach nauczania szkół muzycznych (w oparciu o rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży utalentowanych muzycznie, a przyjęcie do szkoły odbywa się po pozytywnie zdanym egzaminie wstępnym. Absolwenci, mogą kontynuować naukę w państwowych szkołach muzycznych I stopnia. Podstawowym zadaniem szkoły muzycznej I stopnia jest przygotowanie uczniów do kształcenia na drugim poziomie edukacji muzycznej, a także szeroko pojęte umuzykalnienie dzieci i młodzieży, rozwój wrażliwości i kreatywności. PODJĘCIE NAUKI W SZKOLE JEST MOŻLIWE W 2 CYKLACH: – cykl 6-letni skierowany do dzieci w wieku szkolnym (6-9 lat) – cykl 4-letni skierowany do młodzieży (10-16 lat)

„Przebywanie w atmosferze szkoły muzycznej, kontakt z zawodowymi muzykami, kontakt z osobami o podobnych zainteresowaniach, wspólne doświadczanie przeżyć artystycznych, to wszystko sprawia, że wrastanie w środowisko sztuki staje się dla uczniów naturalne i pożądane. Wprowadzanie dzieci i młodzieży w świat kultury wysokiej, obcowanie z nią i próby tworzenia stają się bazą ich rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Atutem szkół muzycznych jest wyposażanie uczniów i absolwentów w umiejętność wykorzystywania swojego wykształcenia w sposób użyteczny rozwojowo i społecznie również wówczas, gdy swojej zawodowej drogi nie zwiążą bezpośrednio z muzyką”.

Raport CEA „O stanie szkolnictwa artystycznego”

Szkoła muzyczna Ząbkowice Śl.

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Ząbkowicach Śl. powstała w 2011 roku i jest podstawową szkołą muzyczną, dającą podstawy wykształcenia muzycznego.
0
Uczniów
0
Nauczycieli
0
Programów
0
Nagród

Nasi Nauczyciele

kadra
Michał Bartkiewicz

Michał Bartkiewicz

instrumenty klawiszowe
Agnieszka Bartkiewicz

Agnieszka Bartkiewicz

nauka śpiewu